tagliyot

תגליות, חברה המתמחה בטיולי ג’יפים בנהיגה עצמית בארץ ובחו”ל. הפרוייקט כלל מיתוג ובניית אתר אינטרנט, אתר תדמית, המציג את המסלולים השונים, באמצעות האתר נתן לבצע הרשמה ללא תשלום (לפי דרישת הלקוח) האתר מכיל ידע על היעד ואת פרטי המסלול.