BREEZE

פרסום קמפיין בגוגל

בית ספר למקצועות היופי,  והטיפוח. יש להם לוגו לא מוצלח – התעקשתי להשתמש במשהו אחר למודעות. בהתחלה היתה התנגדות – בסופו של דבר הצלחתי לשכנע. והמודעות פורסמו עם הגרסה שלי.
תוכלו לראות את הלוגו המקורי באתר שלהם