עבודות דפוס

התפרסם אחת לחודש – חודשיים. מכיל מידע וכתבות על הקיבוץ. התפקיד שלי – עיצוב התוכן והבאה לדפוס.