עיצוב כריכות לספרי טיולים מאת עופר דהן.
את תוכן הספר, עופר ערך לבד וביקש עיצוב לכריכה בלבד.