אסופה של תמונות והספדים.
משפחה וחברים כותבים וזוכרים, במילים ותמונות.