עלון מעגן

עבודות דפוס

מתפרסם אחת לחודש – חודשיים. מכיל מידע וכתבות על הקיבוץ. התפקיד שלי – עיצוב התוכן והבאה לדפוס.

סגור לתגובות.